ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္အင္အားတိုးခ်မႈ ကန္လြတ္ေတာ္စုိးရိမ္ – ဗြီအုိေအ အသံဖုိင္

https://burmese.voanews.com/a/india-myanmar-rohingya/3989100.html

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္အင္အားတိုးမႈ ကန္လႊတ္ေတာ္စုိးရိမ္ – ဗြီအုိေအ အသံဖုိင္
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ေတြ အမ်ားဆံုး႐ွိတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ စစ္တပ္ေတြခ်ထားရာက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ စိုးရိမ္တယ္လို႔ California ျပည္နယ္က Republican အမတ္ Royce ကဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာဆက္ဆံေရးတိုးတက္ဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ဖုိ႔လိုတယ္ဆိုတာ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဖုိ႔လိုတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

မူရင္း။ https://burmese.voanews.com/pp/3995318/ppt0.html

Posted in International, Media, Myanmar, Publication, Report

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rape by Command
Pre-planned Expulsion
Witness to horror
UN : FLASH REPORT
WE ARE AT BREAKING POINT
The Rohingyas
A HISTORICAL BACKGROUND OF ARAKAN
%d bloggers like this: